División Azul

Unidade española de voluntarios que entre os anos 1941 e 1943 se puxo ao servizo da  Wehrmacht da Alemaña nazi. Serviu de maneira principal na batalla que os nazis libraban contra a Unión Soviética. Foi dirixida polos xenerais Muñoz Grandes e Esteban Infantes, despois. As baixas roldaron os 8.000, nun corpo no que participaron máis de 45.000 españois.

Jordi Tell e os compañeiros no seu paso polo cárcere da Coruña

Sabiamos da obra de Jordi Tell polos estudios de Xosé Lois Martínez , pero foi a  través de Arturo Taracido Veira que coñecimos á persoa que había detrás da súa importante obra.

A investigación histórica apórtanos esa enorme emoción cando imos debrullando o fío para chegar ás persoas e ás súas vidas.

Foi  Arturo Taracido Fraga ,  fillo do tenente alcade republicano da cidade da Coruña Arturo Taracido Veira ,  quen nos contou a estadía do seu pai no cárcere, as fatigas e sufrimentos que soportou a familia e as dificultades posteriores. Tamén nos falou da solidariedade e das amistades que fixeron no penal.

Durante ese ano 36 e seguintes era o cárcere un lugar lóbrego e triste pero  onde decenas de persoas acudían para colaborar, para axudar coa comida para dar apoio…Gran cantidade de persoas da Coruña estaban presas e alí una gran número delas eran sometidas a consellos sumarísimos ou a cobardes “paseos”.

E soubemos da chegada   – en abril do 37-   dun grupo de catalanes, que viñan de Alemania, e foran  enviados pola GESTAPO a Franco,  e foron presos na Coruña.

Eran Jordi Tell, Jaume Gascon, Ricard Boadella, Miquel Albareda, Carlos Auernheimer e José Luís García Obregón.

Despois dunha accidentada  viaxe desde Bremen, son conducidos ó chegar ó  porto da Coruña  á comisaria de Juan Florez onde durmen sobre exemplares  dos  periódicos “La Voz de Galicia” e “El Ideal gallego”,que lles fixo máis moliño o chan frío e duro da comisaría.

Despois son levados ó cárcere onde deberon mostrar ós compañeiros presos que  non eran alemás, senón catalanes e así evitar as suspicacias que provocou o malentendido ( segundo conta Gascon no seu libro Memorias d’un perodista catalá)

Eran: un arquitecto, un  periodista, un violonchelista,un  empresario e un abogado. Todos eles arribaron ó triste da cadea da Coruña.

Eran os compañeiros da  cella 17.

Descríbeos Quintás Goyanes compañeiro de presidio deste xeito no poema “Estampa y perfiles del patio”

Diciembre en la cárcel,/ -bajos soportales/ Un viento que corta,/ ni rastro de sol.

Sólo el optimismo/ que anida en los pechos,/ hace que en el patio,/ haya algún calor.

En grupos los presos/ discurren tranquilos;/ discuten a veces,/ charlan sin cesar.

Llegó la noticia…/ se juntan los grupos / y la algarabía/ crece más y mas.

El grupo babilónico/y multiparlante / da a un rincón del patio/ curiosa expresión.

Libretas, cojines,/pipas, luengas barbas,/y  en medio tranquilo/y heroico Gascón.

También la gimnasia/tiene algún prosélito/ que la realiza/ casi con unción.

Y Halla en Alvareda/ -esquiador frustrado-/ Su más denodado/ y mejor defensor.

De Bach y Beethoven/ reniega Boadella,/ pues los nazis fueron/ brutales con el.

Y al igual que el arco/el héroe de Helvecia/ maneja su lápiz,/ su homónimo Tell.

En la cárcel – XII – 37

A investigadora Gemma Domenech – desvélanos a través das cartas de Jordi Tell-,  a deplorable comida, o horror da celda e da falta de hixiene no váter e  a necesidad de xabón.[1]

Esta imaxe ten o atributo alt baleiro; o se nome de arquivo é image-4.png

Nembargantes  tiveron a axuda a través da casa Simeón[2] coñecidos do preso  García Obregón, e conta Tell nas súas cartas as vicisitudes para conseguir comida e a solidariedade entre eles, o apoio de García Obregón a Gascón e cómo comparten Tell, Boadella e Albareda con Auernheimer a ración de comida que lles trae Manuela do Simeones.

Tamén tiveron axuda dun cliente do hotel Bristol do que  Albareda era propietario en Barcelona. Proporcionaronlles mantas e sábanas e  desinfectante flit.[3]

Tamén as familias de amigos  mandaronlles algo de comida de roupa de vestir, así como o papel e lápices a Tell, cos que pudo debuxar e escribir

Conta Tell nas cartas  as  partidas de xadrez e describe tamén cómo á tardiña cantan baixiño  – dirixidos por Boadella- cancións populares alemanas. E describe a emoción do ouvir tocar no órgano na misa do galo, a famosa sardana: “La santa espina”.

Jordi Tell animábase debuxando ós compañeiros e temos tamé recordo escrito dos paseos polo patio de Quintás Goyanes, Benigno Araujo,  Arturo Taracido e Domingo Quiroga. Era o ano o ano 1937.

D. Benigno Araujo,/-jirón de tragedia/Embutido en negro/todo su exterior.

En su fuero interno/también la amargura/ha puesto su trono/con todo rigor.

Domingo Quiroga,/extraña juntanza/de un Nelson sin barcos/con faz de Voltaire.

Y aún su voz a veces,/y a modo de efugio/tiene resonancias/del padre Mercier.

Ademán pausado,/seriedad, prudencia,/espíritu agudo/nada concejil;

tiene Taracido/siendo comerciante/un alma de artista/antimercantil.

Todos los oficios./Todas las carreras./Hay de todo tipo/representación.

Tan solo en el patio/se notan dos faltas,/mas son importantes,libertad y sol.

Quintás Goyanes ano 1937.

Conta tamén Tell que  tiñan una cella con ventá pero nela vían cómo tomaban o soliño os probes condeados a morte

Tamén describe Gascón cómo estos homes que ía ó patíbulo batían nas portas e berraban:   

-“Adios camaradas. Viva la República!

 – Acordaos de Expósito!”

Este grupo estuvo un ano preso, despuis Boadella y Carlos Auernheimer acabaron no campo de concentración de Rianxo , Gascón volve a ser apresado e levado ó  cárcere, Miquel Albareda enviado o frente e José Luís García Obregón  levado a outro penal . Jordi Tell tivo unha peligrosa pero exitosa fuga por mar da que nos da conta a súa biógrafa Gemma Domenech.

E o faro de Hércules iluminando a noite:

O faro non o viamos, pero sabiámolo preto en toda a súa beleza e virtude, porque os seus raios atravesaban as tebras como un cometa intermitente, tanto nas noites calmas como nas de tormenta.

Cando á noitiña un gardián malhumorado que nos sentia cantar apagábanos a luz da cela, mirabamos cara á fiestra, e aqueles raios viámoslles de repente brillantes polo ceo como emerxendo do mar infinto, e entón xa nos sentiamos ben acompañados, porque, no medio da barbarie entón presente por aquela pandilla de canallas, aqueles resplandores eran como as miradas dun monstro, si, pero dun monstruo amigo que nos orientaba mellor que a estrela polar que nin podiamos saber onde lucía.

 Si aínda, xa medio durmidos, dirixíamos os ollos cara ao ceo, e viámolo todo escuro, sentiámonos un momento como nenos terriblemente sós, perdidos e cegos no val escuro da vida que era nosa cela. Pero ben pronto nos volvía á vida aquel feixe de tentáculos luminosos que nos acariñaban como un milagre, un milagre que sempre formou parte dos meus recordos da cela 17.

«El far no el vèiem, però el sabíem prop en tota la seva bellesa i virtut, perquè els seus raigs travessaven les tenebres com un cometa intermitent, tant en les nits calmes com en les de tempesta.

Quan al vespre un guardià malhumorat que ens havia sentit cantar ens apagava el llum de la cel·la, miràvem cap a la finestra, i aquells raigs els vèiem de sobte brillant pel cel com emergint del mar infinit, i llavors ja ens sentíem ben acompanyats, perquè, enmig de la barbàrie llavors present d’aqueIla colla de brètols, aquelles llampades eren com les ullades d’un monstre, sí, però d’un monstre amic que ens orientava millor que l’estrella polar que ni podíem saber on raïa.

Si encara ja mig adormits dirigíem els ulls cap al cel, i el vèiem tot fosc, ens sentíem un moment terriblement com nens sols, perduts i cecs en la vall obscura de la vida que era la nostra cel·la.

Però ben aviat ens tornava a la vida aquell feix de tentacles lluminosos que ens amanyagava com un miracle, un miracle que sempre més ha format part dels meus records de la cella 17». [4]

C.G-Rodeja


[1] DOMÈNECH Y CASADEVALL, Gemma :Tell el llop solitai de l’exili català. Ed.Dux.Barcelona 2015

[2] casa Simeón era una banca e rede de almacenes de tecidos moi importante ata os anos setenta en Galicia

[3] https://desinsectador.com/2013/01/28/insecticida-flit/

[4] GASCÓN RODÀ, Jaume. Memories d’un periodista català. Olot. Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 2006.

Bienio negro

Segunda etapa política do goberno republicano. Comezou tralas eleccións de novembro de 1933, nas que a vitoria correspondeu ás forzas conservadoras, que comezaron unha fase de  contrarreforma que acabou con boa parte dos avances sociais e políticos do primeiro bienio republicano.

Durante esta etapa,  anarcosindicalistas en decembro de 1933 e socialistas en outubro de 1934, tentaron acabar cos diferentes gobernos pola vía da insurrección armada.

“Paseos”

Práctica represiva levaba a cabo durante a guerra civil consistente en secuestrar á vítima (levala de «paseo») para posteriormente terminar coa súa vida nun sitio solitario ou de pouco tránsito, por exemplo, un escampado, abandonando o seu cadáver. Con frecuencia as vítimas eran detidas nos seus domicilios durante a noite. Tratouse por tanto, de execucións extraxudiciais. Similares foron as “sacas”, aínda que adoitaban practicarse desde as prisións. As persoas detidas eran sacadas en grupo dos cárceres e fusiladas durante o seu “translado” a outro centro.

BPS (Brigada Político Social)

A  Brigada Político-Social (BPS), foi  a policía secreta que existíu en   España durante a dictadura de Francisco Franco, encargada de perseguir e reprimir  todos os movementos da oposición ó franquismo.

Os seus membros, como ocorreu con outros corpos funcionarios que participaran activamente na represión nos xulgados, xuíces, fiscais, gardas civís e xurisdicións especiais, continuaron ocupando cargos de responsabilidade nos diferentes aparellos do novo Estado democrático – Constitucional a partir de decembro de 1978.

https://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Pol%C3%ADtico-Social

https://justiciaydictadura.com/categoria/brigada-politico-social/

10 de marzo morte de Amador e Daniel

O 10 de marzo 1972, a  policía franquista disparó contra una protesta sindical nos asteleiros de Bazán en  Ferrol, onde Amador Rey y Daniel Niebla, dous  responsables do comité local de  CCOO ( Comisions obreiras) ,daquela ilegal, foron mortos  pola policía e  feridos ducias de manifestantes e encarcelados numerosos membros do sindicato. O 10 de marzo conmemorase cada ano como o día da Clase obreira galega. .https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Clase_Obrera_Gallega#:~:text=Su%20origen%20est%C3%A1%20en%20el,resultaron%20heridos%20alrededor%20de%20medio

La represión -y pasión- de los Carabineros de la Costa da Morte

Por Luís Lamela

“Hace algunos años que un fisterrán de Corcubión, Raul Gómez Coiradas, puso en mis manos una serie de documentos y un texto escrito por uno de sus hijos, entre los que se encontraba una “Relación nominal del personal de Carabineros, que el 26 de julio último” -se refiere a 1936- “se fugaron por este puerto en los vapores ‘Santa Eulalia’ y ‘Santa Rosa’”.., un documento fechado en Muros el 10 de abril de 1937 y firmado por el comandante militar de los sublevados franquistas en dicha localidad.

En total aparecen 36 nombres de Carabineros fugados a la zona republicana desde el puerto de Muros, y en esa relación figuran varios de los que estaban destinados en localidades de la actual comarca de Fisterra: de Corcubión, Manuel Fernández Costa, Justo Gómez Vergés y Ricardo del Puerto Prada; de Muxía, Francisco Vivane Casas; de Fisterra, José García Magdaleno y de Cee, Felipe Vera Vera…

Seguir lendo

As mulleres dos presos

Conta Hernán Quijano ( seudónimo de Luís Seoane) as tristes circunstancias polas que pasaron as mulleres dos presos da Coruñae a súa heroicidade.

“Y así, cientos y cientos. Las mujeres de los presos, cuando iban por las mañanas a la cárcel a llevarles la comida, recibían aterradas la noticia de que el preso había sido puesto en libertad la noche antes. Invariablemente el cadáver aparecía aquella misma mañana.

Las mujeres de La Coruña enloquecidas de desesperación decidieron oponerse a que aquellos crímenes continuasen. Temblando por la vida de sus padres, hijos o hermanos que cada noche podían ser asesinados, resolvieron a la desesperada no separarse ni de día ni de noche de las puertas de la prisión y, efectivamente, dispuestas a que las matasen allí antes que alejarse, constituyeron una guardia patética en torno a la cárcel.

Los centinelas las rechazaban a culatazos, y los guardias se las llevaban de allí a rastras, pero ellas resistían heroicamente en aquel lugar, y por cada una que se llevaban detenida o que caía desfallecida, diez más venían a sustituirla.

Aquella vela trágica de las mujeres en torno a la cárcel durante la madrugada para impedir que los falangistas siguieran sometiendo sus asesinatos, fue uno de los episodios más horrendos del terror. No hubo manera de arrancarles de allí. Y consiguieron que a lo menos durante unas noches los falangistas no se atrevieran a sacar de la cárcel a sus víctimas.

Pero poco después el terror tomaba nuevas formas y los asesinatos seguían cometiéndose merced a más complicados expedientes”.

Extraído de: Hernán QUIJANO (Seudónimo de Luis Seoane) Galicia Mártir – Episodios del terror blanco en las provincias gallegas. Ediciones Neos, Buenos Aires, circa 1949  

Memoria de Ferro

Memoria de Ferro, escrito por Antón Patiño Regueira é un libro crudo, onde sen tapuxos nin medias tintas expón historias reais da dureza da represión na  Coruña e Monforte. Historias reais; escenarios que sen dúbida, para os habitantes destas dúas vilas serán coñecidos, e quizá tamén os nome aparecidos, o cal fai o libro aínda máis impáctante. Historias con nomes e apelidos, ou alcumes; de familias ao completo, perseguidas sen un motivo lóxico, destrozadas e sumidas no sinvivir de non poder recuperar o corpo do seu ser querido por que o teñen retido en vilas cercanas, e quen intenta recuperalo volve co medo no corpo e sen ganas de falar do tema. Un libro para reflexionar sobre a triste e escura situación que se vivíu no Franquismo.                                                                                                                     

Antonio, 15 anos

“A familia García Rivadulla vivía entre a rúa Marconi e ali viñeron polo seu fillo os primeros días do alzamento militar. Non tiña máis de 15 años estaba marcado por ser da corda  dos irmáns do France. Catro meses tiverono preso para desgusto dos seus país e a señora María, a súa madriña que temía pola súa sorte. E temeron ben por que o mataron.”

Seguir lendo