Celsa Cabanela, expresa, fala da falta de libertade

Palabras de Celsa Cabanela en relación á represión sufrida de moza, nos anos 70. Na inaguración do espacio de atención ás vítimas;  na Coruña o día 26 de novembro de 2018.