Antonio Prenas Illobre.

images.png

“Naceu en 1910, en A Coruña.  Peón albañil. Pertenceu ao sindicato da construcción da CNT, participou intensamente na vida sindical da cidade.

Con motivo dunha asamblea da CNT celebrada o 12 de Abril de 1934, na sede que tiñan na rúa Federico Tapia, para tratar os temas do subsidio de enfermidade e o paro obreiro, Prenas falou aos congregados centrando as súas críticas contra o gobernador civil e demais autoridades que tildaban aos traballadores de todo menos do que son en realidade, sin duda porque negánse a deixarse arrebatar o subsidio de enfermidade e retiro obreiro sen loitar”….Rematou manifestando que “ a obra dos traballadores en pro da súa emancipación ten que ser obra dos traballladores mesmos.
Foi detido nunha rúa da cidade o día 22 de xullo, sen portar arma algunha.

O día 4 de Agosto o xuiz militar decreta que “no existiendo motivos para acordar prisión para Antonio Prenas Illobre y José Morandeira Pereira se alza, a los fines judiciales, la detención en que se encuentran, y comuníquese este acuerdo al Sr, Delegado de Orden Público, y Jefe de la Prisión de esta ciudad, así como que deben quedar detenidos a disposición de aquella autoridad”.

O 19 de agosto nunha “saca” colectiva e en coordenación coa realizada o mesmo día noutras localidades de Galicia –caso de Anxel Casal- foi sacado da cárcel con varios presos máis, levados por un grupo de falanxistas coruñeses, e “paseados” . Tiña 26 anos.”

LAMELA GARCÍA , L. : Estampas de Injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión. Edicións do Castro. 2005.