Cela 11

carcerecoruña Mada Carballeira (8)

Cela 11 é unha instalación audiovisual de carácter documental e informativo sobre a recreación da memoria e a recuperación da historia do Cárcere Provincial da Coruña, presentada específicamente para a I Mostra de Cinema Periférico (S8). É un proxecto realizado por Anxela Caramés e Ramón Santos.

Cela 11