A represión na Coruña na prensa

ABC Suárez Ferrín

Interesante noticia de ABC ( 2 novembro de 1936) sobre a represión na Coruña. No apartado  titulado “En  Asturias y Galicia”